Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Pleegzorg Monitor
Pleegzorg Monitor

In 2016 is door het NJi in samenwerking met vijf pilot-organisaties (De Rading, Horizon, Kompaan en de Bocht, Parlan en Youké) en met subsidie van de Kinderpostzegels de Pleegzorg Monitor ontwikkeld. Het instrument helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van pleegkinderen te volgen en risico’s in beeld te brengen. De Pleegzorg Monitor wordt door pleegzorgbegeleiders samen met pleegkind, ouders en pleegouders ingevuld.

Na de Pilot in 2016 is het instrument definitief gemaakt en in BergOp opgenomen. Jaarlijks maakt Praktikon een rapportage over de resultaten uit de monitor. Het NJi bespreekt de resultaten terug met alle deelnemende organisaties, om zo de cijfers te kunnen duiden en te kunnen sturen op de data.

Instellingen die willen deelnemen aan de monitor, kunnen zich aanmelden via Praktikon.

Samenwerkingspartners

NJi

Financier

Deelnemende organisaties: De Rading, Horizon, Kompaan en de Bocht, Parlan, Timon en Youké

Looptijd project

Jaarlijks; de eerste rapportage over 2017 wordt in het eerste kwartaal 2018 gepubliceerd.

Meer informatie over dit project?

Ga voor meer informatie naar www.nji.nl, download de handleiding of neem contact op met Harm Damen.