Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid)
Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid)

Het onderwijsveld wordt steeds intensiever geconfronteerd met leerlingen met externaliserende gedragsproblemen. Bij een deel van deze leerlingen ligt een gering vermogen tot zelfregulatie ten grondslag aan de problematiek. Het is vooral deze groep leerlingen die voor handelings-verlegenheid zorgt. Beschikbare interventies bieden leerkrachten te weinig houvast om het zelfregulatieprobleem van deze leerlingen aan te pakken. In dit onderzoek wordt gekeken of het Leerbaarheidsmodel van Dr. Hedy van Loon aanknopingspunten biedt voor het in kaart brengen van zelfregulerende vaardigheden in het onderwijs. Daarvoor is een observatielijst ontwikkeld: ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan met de ZO!. Onderzoeksvragen die daarbij centraal staan zijn:

  1. Is de ZO! geschikt voor effectmeting c.q. veranderingsgevoelig?
  2. Is de ZO! betrouwbaar en valide?
  3. Wat is de praktische bruikbaarheid van de ZO!?
  4. Welke handelingsgerichte adviezen kunnen geformuleerd worden op basis van scores op de ZO!?

Praktikon ondersteunt het onderzoek en verzorgt rapportages over de bevindingen.

Samenwerkingspartners

Financier

Pi7

Looptijd project

Afgerond

Website

www.leokannerhuis.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coleta van Dam.