Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Lerende Databank Jeugd (LDJ)
Lerende Databank Jeugd (LDJ)

De Lerende Databank Jeugd (LDJ) is een project van de organisaties die zijn verbonden aan het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). De LDJ is een initiatief om gegevens over de resultaten van behandelingen bij de aangesloten instellingen bijeen te brengen in een gezamenlijke databank. Deze informatie wordt gebruikt om feedback te geven aan de betrokken instellingen, om zo een interne verbeterbeweging te versterken.

De informatie over uitkomsten van de zorg worden verzameld in de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp. Deze gegevens worden op grote schaal en structureel samengevoegd in de Lerende Databank Jeugd. Door de handen ineen te slaan werken deelnemende organisaties op een efficiënte manier aan het bouwen van kennis over wat écht werkt in de praktijk. Deze kennis wordt vervolgens door de instellingen weer gebruikt om onderbouwd keuzes te maken bij de inrichting van een optimaal aanbod in de jeugdhulp.

De betrokken instellingen verzamelen allen gegevens in BergOp. Doordat gebruik gemaakt wordt van hetzelfde systeem is het relatief eenvoudig om de beschikbare gegevens samen te brengen in de Lerende Databank Jeugd. Een projectgroep van medewerkers van deelnemende instellingen en kennisinstituten ontwikkelt de Databank en implementeert de terugkoppeling van de gegevens. Praktikon beheert de data en verzorgt de logistiek van dataverzameling en feedback aan instellingen. ZonMw financiert een belangrijk deel van de ontwikkeling en activiteiten voor de implementatie van feedback naar instellingen, en een onderzoek naar de effectiviteit daarvan.

Geïnteresseerden die willen meepraten over de LDJ kunnen zich aanmelden bij de projectgroep via de website.

Samenwerkingspartners

SEJN

Financier

ZonMw

Looptijd project

Doorlopend

Website

www.sejn.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Kroes of Luuk Geijsen.