Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Kwaliteitssysteem Spoedhulp Jeugd
Kwaliteitssysteem Spoedhulp Jeugd

In opdracht van de Vereniging Spoedhulp Jeugd voert Praktikon een doorlopend onderzoek uit naar de kwaliteit van de uitvoering van de interventies Ambulante Spoedhulp en Families First. Voor beide interventies is een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarmee de uitvoering en uitkomsten van de interventies kan worden gemonitord. Voor Families First gebeurt dit sinds 2001 en voor Ambulante Spoedhulp sinds 2011. Uitkomsten worden halfjaarlijks gerapporteerd en gepresenteerd aan de leden van de vereniging.

Samenwerkingspartners

Spoedhulp Jeugd, instellingen die ASH en/of FF toepassen

Financier

Spoedhulp Jeugd

Looptijd project

doorlopend

Website

spoedhulpjeugd.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Kroes of Marsha Philipsen..