SWIS Suite

Inzicht in gedrag van leerlingen en wat er speelt op school: dat en meer biedt SWIS™ Suite.

Ben ik Tevreden?

Ben ik Tevreden? meet en verbetert de kwaliteit van bestaan van mensen met een (verstandelijke) beperking.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor geeft scholen inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en mogelijke verbeteringen daarin.

Kwestion

Kwestion verzamelt voor u onderzoeksgegevens bij cliënten met behulp van telefonische interviews.

BergOp

Met BergOp verstuurt, analyseert en interpreteert u eenvoudig vragenlijsten voor (jeugd)zorg en onderwijs. In BergOp heeft u toegang tot meer dan 400 vragenlijsten.