Praktijkgestuurd onderzoek

Praktikon krijgt opdrachten voor het verrichten van onderzoek van verschillende instellingen voor zorg en onderwijs en van landelijke, provinciale en lokale overheden.
Veelvoorkomende doelstellingen van onderzoek door Praktikon zijn:
• het verhelderen en toetsen van de effectiviteit van een methodiek of programma;
• het geven van inzicht in de werking van de methodiek of programma;
• het signaleren van knelpunten bij implementatie en uitvoering.

 

Praktijkgestuurd onderzoek

Praktijkgestuurd onderzoek vormt een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek van Praktikon. In praktijkgestuurd onderzoek trekken onderzoekers en behandelaars gezamenlijk op, met het doel naar aanleiding van vraagstellingen uit de praktijk informatie te verzamelen waarmee het handelen van een individuele behandelaar, een groep behandelaars, een instelling of groep instellingen verhelderd of getoetst wordt. Hierdoor verbetert het werk van de betrokken behandelaars of instellingen en is het ten opzichte van buitenstaanders ook beter te legitimeren. Omdat ons onderzoek er vooral op gericht is effecten in de praktijk van zorg en onderwijs zichtbaar te maken, spreken we van praktijkgestuurd effectonderzoek. Dit onderzoek:

1. Sluit qua opzet aan bij de staat van ontwikkeling van een interventie en de daarbij behorende concepten en theorieën. Het gaat over de dingen die ertoe doen. Dit voorkomt dat er over de hoofden heen wordt gemeten.

2. Is qua procedures ingebed in het hulpverlenend handelen. Hiermee wordt het meten van effecten een natuurlijk onderdeel van professioneel werken en is het niet iets dat er ook nog bij komt. Uitvoerend werkers worden eigenaars van het proces.

3. Wordt qua resultaten benut bij de uitvoering van de zorg en het beleid van een organisatie. Resultaten dragen bij tot reflectie over de verleende zorg en zetten aan tot veranderingen in denken en doen. Praktijkgestuurd effectonderzoek omvat ook effectmonitoring, uitkomstenmonitoring, routine outcome monitoring (ROM), resultaatgericht meten, effectmeting in de praktijk.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Praktikon.