Praktikon voor onderwijs

Op onderwijsgebied biedt Praktikon verschillende diensten aan dit zijn onder andere: SWIS Suite voor het verzamelen van leerling gegevens en de Veiligheidsmonitor (VEMO). Daarnaast is Praktikon actief in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Verzamelen van leerlinggegevens

Het verzamelen van leerlinggegevens wordt steeds actueler. In dit kader biedt Praktikon ondersteuning aan scholen bij het implementeren en borgen van SWIS™ Suite, een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en leerlingniveau. SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte, betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. De ondersteuning vanuit Praktikon aan de scholen bestaat onder andere uit het verzorgen van cursussen en praktische ondersteuning.

Veiligheidsmonitor (VEMO)

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen op school. Controle hierop vindt plaats door de onderwijsinspectie. De inspectie kijkt of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en of de school, indien nodig, maatregelen neemt tot verbetering. Deze monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. Met de afname van onze Veiligheidsmonitor voldoen scholen aan deze eis.

Wetenschappelijk onderzoek binnen de onderwijspraktijk

Praktikon is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten binnen het onderwijs.

Onderzoeksprojecten

  • Praktikon is projectleider van een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt in het kader van het Pi7 consortium.
  • Praktikon begeleidt een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt binnen Kentalis. In deze studie wordt onderzocht of vroege interventies een positieve invloed hebben op de taalontwikkeling van jonge kinderen met SLI.

Daarnaast is Ron Scholte, directeur van Praktikon, nauw betrokken bij een aantal promotieprojecten die zich bezig houden met belangrijke onderzoeksvragen van de onderwijspraktijk.

Promotieonderzoeken

  • Het promotieonderzoek van Fanny de Swart. In dit onderzoek zal gekeken worden in hoeverre groepsfactoren en de leerkracht-leerling relatie invloed hebben op het functioneren van leerlingen binnen het speciaal onderwijs.
  • Het promotieonderzoek van Monique Nelen. Het betreft een onderzoek naar de effecten van SWPBS.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat Praktikon voor u kan betekenen op het gebied van onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact op.