Ondersteuning en advies op maat

Praktikon heeft jarenlange ervaring in het implementeren en uitvoeren van Routine Outcome Monitoring (ROM) en evaluatieonderzoek binnen (jeugd)zorg en onderwijs. Als expert op dit gebied kunnen de onderzoekers van Praktikon een op maat gesneden programma bieden om uw project te ondersteunen. Zo bieden wij diverse trainingen, workshops en coachingstrajecten aan die bijdragen aan het professionaliseren van de zorg. Mocht uw instelling gebruik maken van BergOp, het door Praktikon ontwikkelde webbased programma voor routine outcome monitoring en praktijkgestuurd effectonderzoek, dan kan instructie in diverse functies van BergOp meegenomen worden in de training, workshop of coaching. We zorgen ervoor dat onze adviezen en begeleiding goed zijn afgestemd op de processen, bedrijfscultuur en wensen van uw instelling.

Naast zorginstellingen kunnen ook lokale, provinciale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen en andere kennisinstituten kunnen bij Praktikon terecht voor ondersteuning en advies.

Meer weten?

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Praktikon