Kwestion

Kwestion is een onderdeel van Praktikon dat onderzoekgegevens verzamelt bij cliënten van zorginstellingen door middel van telefonische interviews. Telefonische interviews zijn met name geschikt voor het verzamelen van cliëntenfeedback tijdens of na de behandeling en voor het verzamelen van follow-up gegevens. Organisaties in de jeugdzorg en ggz fungeren als opdrachtgever. Voorbeelden van zulke organisaties zijn de zorginstellingen die MST of FFT in Nederland uitvoeren.

De diensten van Kwestion bestaan uit het coördineren en afnemen van telefonische interviews, het opslaan van de gegevens in een database (zoals BergOp), het eventueel exporteren van de (al dan niet geanonimiseerde) gegevens en het leveren van responsoverzichten aan de opdrachtgever. De instrumenten worden door de opdrachtgever aangeleverd. Aanvullende diensten zijn in overleg mogelijk.

Meer informatie over Kwestion?

Bekijk de folder of neem contact op met Coleta van Dam en Afnen Amhaouech.