Cliëntervaringsonderzoek op maat

Vanuit de zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars is er een groeiende behoefte aan evaluatie en toetsing van de kwaliteit van de geleverde zorg. Onderzoek naar de ervaringen van cliënten speelt hierbij een belangrijke rol. Praktikon heeft ruime ervaring met diverse aspecten die horen bij het onderzoeken van cliëntervaringen.

Praktikon voert regelmatig tevredenheidsonderzoek uit voor jeugdhulpinstellingen en is geaccrediteerd voor het uitvoeren van CQI metingen (Customers Quality Index). Ook is Praktikon goed op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom het meten van cliëntervaringen sinds de transitie van de jeugdhulp en WMO, waaronder de door VNG en Stichting Alexander ontwikkelde Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO).

Daarnaast heeft Praktikon zelf vragenlijsten ontwikkeld die de cliëntervaringen meten zoals de BESTE en de B-toets. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten op maat kan een beroep worden gedaan op Praktikon, klik hier voor meer informatie. Voor het meten van cliëntervaringen door middel van vragenlijsten maakt Praktikon gebruik van BergOp. BergOp is een door Praktikon ontwikkeld webbased softwareprogramma voor de digitale afname en verwerking van vragenlijsten. Ook beschikt Praktikon over Kwestion: een team van interviewers die cliënten bellen om vragenlijsten af te nemen.

Wilt u meer inzicht in ervaringen van cliënten? In overleg met onze opdrachtgevers voeren wij cliëntervaringsonderzoek uit op maat. Ons uitgangspunt daarbij is dat onze opdrachtgevers met minimale belasting van personeel en middelen de uitkomsten maximaal kunnen gebruiken voor interne verbeterprocessen én voor externe verantwoording. In een vrijblijvend gesprek nemen we graag de mogelijkheden met u door.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktikon.