Praktikon voor u

Zoekt u hulp bij het beschrijven, onderbouwen en implementeren van interventies of effectmetingen? Wilt u toegang tot een breed aanbod aan vragenlijsten? Wilt u meer inzicht in ervaringen van cliënten? Of zoekt u ondersteuning bij de aanlevering van gegevens aan gemeenten? Dan helpt Praktikon u graag!

Expertise

Praktijkgestuurd onderzoek vormt een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek van Praktikon. De onderzoekers van Praktikon werken nauw samen met, en bieden ondersteuning aan, professionals naar aanleiding van vraagstellingen uit de (zorg)praktijk. Naast zorginstellingen kunnen ook lokale, provinciale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen en andere kennisinstituten bij ons terecht.

De medewerkers van praktikon zijn gespecialiseerd in:

    • (Effect)onderzoek
    • Cliëntervaringsonderzoek
    • Monitoring
    • (ROM) implementatie
    • Vragenlijstontwikkeling

Praktikon biedt verschillende producten aan ter ondersteuning van het onderzoek. Ook biedt Praktikon diverse trainingen, workshops en coachingstrajecten aan die bijdragen aan het professionaliseren van de zorg. We zorgen ervoor dat onze adviezen en begeleiding goed zijn afgestemd op de processen, bedrijfscultuur en wensen van uw instelling.

Praktijkvoorbeelden

De medewerkers van Praktikon zijn voortdurend betrokken bij verschillende projecten binnen de overheid, (jeugd)zorg- en onderwijsinstellingen. Bekijk hier het overzicht van de projecten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over wat Praktikon voor uw instelling kan betekenen? Neem dan contact op met ons.