Praktikon voor instellingen voor (jeugd)zorg

defkindopschool

Praktikon heeft ruime ervaring met praktijkonderzoek, het toepassen van genormeerde vragenlijsten en monitoring in samenwerking met zowel (jeugd)zorginstellingen als gemeenten. De onderzoeken, die in samenwerking met de instellingen worden uitgevoerd, bieden uitkomsten die de instellingen kunnen benutten om de kwaliteit van hun zorg te verantwoorden en te verbeteren. Om de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en instellingen te vergemakkelijken is het bovendien mogelijk om gebruik te maken van de door Praktikon speciaal ontwikkelde dashboards (‘Outcome-indicatoren helder in beeld’).

Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Om resultaten inzichtelijk te maken, de zorg binnen de instelling te optimaliseren en informatie-uitwisseling tussen instellingen en gemeenten te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld. Deze bieden inzicht in de resultaten van de ingezette hulp op drie indicatoren:

  • Uitval van cliënten
  • Cliënttevredenheid
  • Doelrealisatie, waaronder de mate waarin problemen zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn bereikt

De dashboards geven jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid om onderzoeksgegevens in te delen naar de gemeenten voor wie zij zorg leveren. Deze gegevens kunnen vervolgens per gemeente worden aangeleverd. Voor gemeenten kunnen middels de dashboards prestaties van de jeugdhulp van de verschillende aanbieders in beeld worden gebracht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van de dashboards.

Praktijkvoorbeelden

Enkele voorbeelden van onderzoek bij instellingen voor (jeugd)zorg waarbij Praktikon betrokken is: