Synthese – Tevredenheidsmeting

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn in Noord- en Midden-Limburg. Synthese biedt onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk, het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar en individuele vragen op het gebied van lijf en gevoel, vrienden en relaties, werk en geld, gezin en opvoeden.

Synthese vindt het belangrijk om op regelmatige basis de tevredenheid van haar klanten, vrijwilligers en opdrachtgevers te meten. Praktikon voert dit onderzoek voor Synthese uit. Synthese benut de onderzoeksgegevens om de kwaliteit van het zorgaanbod te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit vier onderdelen:

  • Jaarlijks een vragenlijstmeting bij alle vrijwilligers van Synthese;
  • Jaarlijks een vragenlijstmeting bij alle opdrachtgevers en netwerkpartners van Synthese;
  • Een doorlopende vragenlijstmeting bij alle klanten die diensten ontvangen hebben van Synthese.
  • Een doorlopende vragenlijstmeting bij alle klanten die diensten ontvangen hebben van Gezinscoach Venray.

Samenwerkingspartners

  •  Synthese

Financier

Synthese

Looptijd project

Doorlopend

Website

www.synthese.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Beurskens-Claessens.