ProVict

Binnen het project wordt gewerkt aan de ontwikkeling en evaluatie van een instrument waarmee het risico op herhaald slachtofferschap kan worden ingeschat voor personen die als slachtoffer in aanraking komen met de politie.
Die risico-inschatting wordt gemaakt op basis van een algoritme dat wordt ontwikkeld aan de hand van gestructureerde en ongestructureerde politiegegevens. Het instrument dient ter ondersteuning van politiemedewerkers die met slachtoffers in aanraking komen.

Samenwerkingspartners

  • Nationale Politie
  • Intervict Universiteit Tilburg

Financier

 Politie

Looptijd project

31-12-2018

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delsing en Ron Scholte.