ROM implementatie Pluryn

Sinds januari 2014 is een onderzoeker van Praktikon werkzaam bij Pluryn ter ondersteuning van de implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de VG-sector, zowel in de jeugd- als volwassenenzorg. Praktikon ondersteunt Pluryn bij de keuze van de meetinstrumenten, de logistiek, het werken met vragenlijsten op cliëntniveau en de analyse van gegevens op team- en organisatieniveau.

Samenwerkingspartners

Pluryn

Financier

Pluryn

Looptijd project

Afgerond

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Claesssens.