Meten en verbeteren Entrea

Praktikon en Entrea hebben een intensieve samenwerkingsrelatie waarbij Praktikon Entrea op diverse terreinen ondersteunt. Zo heeft Praktikon in 2014 binnen Entrea alle teams getraind in het Werken met Vragenlijsten. Er is een pilotonderzoek geweest naar ervaringen en resultaten van het gebruik van tussentijdse cliëntenfeedback binnen de ambulante gezinsbegeleiding. Het promotieonderzoek van Inge Bastiaanssen naar het pedagogisch handelen van groepsleiders binnen Entrea is in 2014 afgerond. En er is door Praktikon een productgebouw gemaakt van alle zorgmodules binnen Entrea. Praktikon ondersteunt Entrea tevens waar mogelijk bij logistiek en implementatie van ROM-processen. Daarvoor is sinds juli 2014 een onderzoeker van Praktikon bij Entrea gedetacheerd.

Daarnaast neemt Entrea deel aan diverse lopende onderzoeksprojecten waar Praktikon ook bij betrokken is, zoals:

  • Landelijk evaluatieonderzoek naar Stop 4-7
  • Kwaliteitsmonitor Gezin Centraal
  • Inside Out onderzoek naar angst en depressie binnen de jeugdzorg, in samenwerking met de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (FRCM-onderzoek)

Samenwerkingspartners

Entrea

Financier

Entrea

Looptijd project

Doorlopend

Website

www.entrea.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Claessens of Marloes Jaspers.