Kenniscentrum Gezin Centraal

Gezin Centraal is een interventie voor gezinnen met jeugdigen tussen de 0-18 jaar die kampen met opvoed en opgroeiproblemen. De hulp richt zich op het versterken van vaardigheden op gebied van opvoeden en opgroeien, het vergroten van probleemoplossende vaardigheden en het vergroten van het samenwerken met het netwerk. In 2010 is het Kenniscentrum Gezin Centraal opgericht waarin Buro Bolt en Praktikon samenwerken. Om de kwaliteit van de methodiek te bewaken is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Deze is primair bedoeld als middel om hulpverleners feedback te geven op hun handelen en de resultaten van behandeling, zodat zij deze kunnen benutten in de hulpverlening. Praktikon verzorgt binnen dit samenwerkingsverband trainingen rondom implementatie van de monitor en rapportages van resultaten.

Samenwerkingspartners

PI Research

Financier

Instellingen die werken met Gezin Centraal

Looptijd project

Doorlopend

Website

www.gezincentraal.org

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coleta van Dam.