JUZT Stevig Bestaan

.

JUZT is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de regio West-Brabant. Sinds 2010 ondersteunt Praktikon Juzt bij diverse onderzoeksprojecten waaronder:

  • Geplande behandelduur, waarbij onderzocht werd of het bij aanvang vaststellen van de duur van de behandeling van invloed was op het eindresultaat.
  • Integrale behandeling Gedragsstoornissen, waarbij nagegaan werd of een integrale behandeling waarbij interventies flexibel konden worden ingezet, leidde tot betere resultaten dan bij een reguliere behandeling.
  • Stevig Bestaan, waarbij wordt nagegaan op welke wijze diagnostiek en behandeling van kinderen met problemen op het vlak van hechting en trauma verbeterd kan worden. Onderdeel hiervan is de implementatie van het behandelprogramma ‘Slapende honden, wakker maken!’ van Arianne Struik.

Praktikon ondersteunt Juzt bij het schrijven van het onderzoeksplan, het verloop van het project, de analyses en bij het schrijven van de onderzoeksrapportages.

Samenwerkingspartners

JUZT

Financier

Provincie Noord-Brabant

Looptijd project

Afgerond

Website

http://www.juzt.nl/

Meet informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coleta van Dam.