Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside-Out)

Doel van de samenwerking binnen Inside-Out is om een brug te slaan tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk van de zorg voor jeugd (kinderen en adolescenten). Focus is het verbeteren van preventie, diagnostiek en behandeling van de problemen van jeugd op geleide van kennisvragen uit praktijk en beleid en uitgaande van de transformatiedoelen. De samenwerking tussen instellingen, en met jeugdigen en hun opvoeders zal leiden tot verbetering van de kwaliteit van preventie en zorg voor jeugd. Ron Scholte, directeur Praktikon, is tevens directeur van de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen.

Samenwerkingspartners

  • Praktijkinstellingen: Entrea, Conrisq/Pactum, Pluryn, GGZ Oost Brabant, Karakter, ProPersona
  • Onderwijs/onderzoeksinstellingen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Universiteit Nijmegen (RU), Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen (RCSW)
  • Beleid: Gemeente Nijmegen
  • Cliëntenvertegenwoordiging: Zorgbelang Gelderland

Financier

ZonMw

Looptijd project

01-01-2011 / 01-06-2020

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Milou Golbach.