Projecten

De medewerkers van Praktikon zijn voortdurend betrokken bij verschillende projecten binnen (jeugd)zorg- en onderwijsinstellingen. U kunt dan denken aan kwaliteitsonderzoek, cliëntonderzoek en monitoring. Daarnaast ondersteunt Praktikon bij het beschrijven, onderbouwen en implementeren van interventies en effectmetingen.

NaamDoelgroepStatus
Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside-Out) Jeugd
Onderwijs
Beleid
Actueel
Cliëntonderzoek Dr. Leo Kannerhuis JeugdAfgerond
Dataverzameling en datagestuurd werken op scholen via SWIS Suite OnderwijsActueel
Dushihuis JeugdAfgerond
Effectmeting Pleegzorg Limburg JeugdAfgerond
Empowerment van ouders in de jeugdzorgJeugdActueel
Idris resultaatmeting JeugdAfgerond
JUZT Stevig Bestaan JeugdAfgerond
Kwaliteitssysteem Spoedhulp JeugdJeugd
zorgprofessionals
onderzoekers
Actueel
Lerende Databank Jeugd JeugdActueel
Meten en verbeteren Entréa JeugdActueel
Monitor Jeugdzorgplus representatief? JeugdAfgerond
Monitoren van het verloop van de hulp aan MPG met de OBVL-KZorgActueel
NRO – Groepsdynamica OnderwijsActueel
Onderzoek naar de effectiviteit van Sociale Netwerk Strategieën JeugdAfgerond
Ouders in eigen kracht gezet JeugdActueel
Over de drempel: De inzet van een mobiele applicatie ter ondersteuning van de transitie 18+
Jeugd
Gemeenten
Actueel
Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid)OnderwijsAfgerond
Pleegzorg MonitorJeugdActueel
Prisma Meer MensZorgAfgerond
ProKid23min JeugdAfgerond
ProVictPolitieActueel
ROM implementatie Pluryn BeleidAfgerond
SEJN
JeugdAfgerond
STOP 4-7 JeugdAfgerond
Synthese - TevredenheidsmetingenZorgActueel
Toolbox "Wijkteams werken met jeugd"Gemeenten
Jeugd
Actueel
Transformatie en Outcome: de verhalen achter de cijfersCliënten
Zorgprofessionals Beleid
Onderzoeker
Onderwijs
Actueel
UWC XperienceOnderwijsAfgerond
Wat werkt voor gezinnen met zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen?Jeugd
Zorgprofessionals
Beleid
Onderzoeker
Onderwijs
Actueel
Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) ontwikkeling in modulesGemeentenAfgerond