Functie: senior onderzoeker
E-mail: h.damen@acsw.ru.nl
Telefoon: 024-3615480

Harm Damen is senior onderzoeker bij Praktikon. Hij studeerde Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in methoden en technieken van onderzoek. Zijn werk concentreert zich rond het thema organisatie van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Hij houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van innovatieprojecten, zoals Vernieuwing Gelderse Pleegzorg: het IGP-model, Professionalisering PI-school Nijmegen/Ubbergen/Tiel en Ambulante Begeleiding door het speciaal onderwijs (cluster 4). Ook is hij betrokken bij (de opzet van) de landelijke kwaliteitstoetsing Crisishulp Nederland en bij de inrichting van een systeem ter ondersteuning van het professioneel handelen binnen Pactum. Verder is hij docent scientist practitioner aan de landelijke postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog.