Functie: senior onderzoeker
E-mail: m.delsing@praktikon.nl
Telefoon: 024-3611020

Marc Delsing is senior onderzoeker bij Praktikon. Hij is na zijn studie ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen aldaar gepromoveerd op een onderzoek naar intergenerationele overdracht van gezinsrelaties en de relatie hiervan met probleemgedrag bij adolescenten. Van 2003 tot 2008 was hij werkzaam bij de Onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit van Utrecht, waar hij betrokken was bij onderzoek en onderwijs op het gebied van onder andere probleemgedrag en jeugdcultuur van jongeren. Sinds 2008 werkt hij bij Praktikon waar hij zich bezighoudt met het opzetten en uitvoeren van praktijkgestuurd effectonderzoek. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van vroegsignaleringsinstrumenten voor de politie waarmee het risico op toekomstig crimineel gedrag (ProKid23min) en slachtofferschap (ProVict) kan worden bepaald. Hij is gespecialiseerd in longitudinale onderzoeksmethoden, waaronder N=1 onderzoek. Tevens is hij docent praktijkresearch aan de landelijke postacademische opleiding tot Klinisch Psycholoog – differentiatie Kind en Jeugd.