Functie: senior onderzoeker/adviseur
E-mail: h.pijnenburg@acsw.ru.nl
Telefoon: 06-51841653

Huub Pijnenburg is senior onderzoeker/adviseur bij Praktikon. Hij studeerde in 1983 af als ontwikkelingspsycholoog aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN, thans: Radboud Universiteit). Hij begon zijn loopbaan als praktijkonderzoeker aan deze universiteit en het Nijmeegse Pedologisch Instituut (inmiddels: Entrea – Lindenhout), waar hij in 1986 werd aangesteld als hoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. Hij promoveerde in 1996 aan de KUN op onderzoek naar analyse en verbetering van diagnostische teambesluitvorming. In 2008 werd hij door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen benoemd als lector Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd. Eind 2016 droeg hij zijn lectorschap over. Sindsdien werkt hij voor Praktikon, als zelfstandig adviseur (o.a. voor diverse hogescholen), en als docent aan de postmasteropleiding Gezondheidspsycholoog van de Radboud Universiteit. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn: sleutelfactoren van effectieve jeugdzorg en jeugdverleners, psychodiagnostiek en besluitvormingskwaliteit/beslissingsondersteuning, versterking van pleegzorg, en zorgmonitoring en -feedback.