X
Bel voor meer informatie 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl

Laatste nieuws

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

In welke mate zijn de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming verspreid en geïmplementeerd? Om die vraag draaide een brede peiling die Praktikon in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut in april heeft uitgevoerd. Aan de peiling gaven 405 professionals die te maken hebben met de richtlijnen gehoor.

Een overgrote meerderheid van de deelnemers (94%) is op de hoogte van het bestaan van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijnen sluiten over het algemeen goed aan bij de werkwijze van professionals. Ruim een derde heeft één of meerdere richtlijnen grondig gelezen en bijna alle respondenten vinden dat het gebruik van de richtlijnen behoort tot hun functie. Wel vragen de richtlijnen her en der nog wat aanpassingen in werkwijzen en/of vaardigheden. Zo worden cliëntroutes aangepast en wordt ander zorgaanbod aangeboden of ingekocht. Ook is cliëntparticipatie bij de implementatie van de richtlijnen nog niet bij alle organisaties voldoende onder de aandacht. Professionals zijn gemotiveerd om zelf met richtlijnen te werken. Met name degenen die de richtlijnen wat beter kennen. Binnen de organisaties wordt daar nog verschillend over gedacht. Men verwacht dat niet iedereen even enthousiast is om met de richtlijnen te gaan werken. Richtlijnen zijn in de organisaties vaak binnen bestaande overlegvormen besproken. Dat vinden de professionals ook het prettigst, maar ze willen ook graag meer scholing/training en voorlichtingsbijeenkomsten over de richtlijnen.

Lees hier de factsheet of ga voor meer informatie over de richtlijnen naar  www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Webinar kwaliteit spoedhulp 2015

Ook het tweede Webinar Spoedhulp Jeugd dat plaatsvond op 28 juni was een succes. Het webinar werd verzorgd door Inge Bastiaanssen van Praktikon. Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over de tweede helft van 2015.  Opvallend is een forse toename van crisishulp in de tweede helft van 2015. In deze periode zijn evenveel gezinnen geholpen met ASH en FF als de 12 maanden daarvoor! Instellingen geven hiervoor de volgende verklaring: wijkteams weten ons te vinden. De toename van crisishulp heeft daarnaast ook te maken met handelingsverlegenheid, onderschatting van de doelgroep en de onderbezetting van wijkteams.

Ruim 60 tools op wijkteamswerkenmetjeugd.nl

De website wijkteamswerkenmet.jeugd.nl is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie, Van Montfoort, PI Research en Praktikon. Samen hebben we bestaande instrumenten (tools) over het werken met jeugd gebundeld in een Toolbox voor Wijkteams. De online toolbox bevat nu ook hulpmiddelen van Rutgers en Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. De website wijkteamswerkenmetjeugd.nl telt inmiddels ruim 60 tools. Per thema zie je in een oogopslag  welke tips, stappenplannen en informatiesheets beschikbaar zijn.

Nieuw op de website zijn onder andere: nog meer opvoedinformatie voor ouders (over seksuele ontwikkeling, grenzen stellen en belonen), Samen1plan (een online hulpverleningsplan waarin ouders, hulpverleners en andere betrokkenen kunnen samenwerken), een instrument om risicovol middelengebruik vast te stellen en een vragenlijst om de eigen kracht van ouders en jongeren in kaart te brengen.

Bekijk hier de site!

Nieuwe tool voor managementinformatie: QlikView

QlikView is een BI-tool (Business Intelligence Tool). Hiermee vraagt u gemakkelijk en snel grafieken op met gegevens van uw hele organisatie of van een bepaald team. Het programma is interactief en toont bijvoorbeeld informatie over de respons op vragenlijsten, de gemiddelde scores bij aanvang of uitkomsten van effectmetingen voor verschillende teams, modules en locaties. QlikView geeft informatie weer in inzichtelijke dashboards. Praktikon biedt een aantal standaarddashboards aan die voor uw organisatie op maat kunnen worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over de tool en bekijk de demo!

 

Informatiebijeenkomsten SWIS Suite

SWIS Suite is een webbased softwarepakket dat speciaal is gericht op het registreren van gedragsincidenten. Tijdens deze gratis workshop wordt zicht verkregen op het nut van datagestuurd werken en de manier waarop SWIS Suite kan bijdragen aan een verdere implementatie en borging van PBS in de school.

Op de volgende locaties vinden informatiebijeenkomsten plaats:

 • Nijmegen: woensdag 18 mei (19.30 – 21.00)
 • Zwolle: woensdag 25 mei (19.30 – 21.00)
 • Duivendrecht: woensdag 8 juni (18.30 – 20.00)
 • Den Bosch: dinsdag 21 juni (18.30 – 20.00)

Aanmelden?
Klik hier voor meer informatie of meld je nu aan via info@swissuite.nl voor een van bovenstaande data.

Eerste Webinar landelijke Vereniging Spoedhulp Jeugd

Op 14 april was het zover. Twintig leden van de landelijke vereniging Spoedhulp jeugd  namen deel aan het eerste webinar verzorgt door Inge Bastiaanssen van Praktikon. De 30 minuten durende presentatie over de kwaliteitsgegevens van Spoedhulp Jeugd werd door de deelnemers vanachter het eigen beeldscherm gevolgd.

Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over 2014 en de eerste helft van 2015. De resultaten van zowel FF als ASH waren uitstekend. De normen ten aanzien van het voorkomen van uithuisplaatsing en adequaat handelen in onveilige situaties zijn ruimschoots behaald door alle respondent lid organisaties. Andermaal bewijzen beide interventies hun nut voor kinderen in crisis en nood!

Via vier polls konden de deelnemers direct reageren op vragen en kon Inge Bastiaanssen inspringen met relevante informatie. Ook de vragenmodule werd door meerderen gebruikt. Middels een chatfunctie konden deelnemers vragen stellen die door Milou Golbach werden beantwoord of werden doorgespeeld aan Inge Bastiaanssen.

Het webinar blijkt voor herhaling vatbaar. Daarnaast is het door de technische vooruitgang van BergOp en de Super-User functie, die het mogelijk maakt om snel en foutloos geanonimiseerde data op te halen, mogelijk om vaker een terugkoppeling van de onderzoeksgegevens te gaan verzorgen. De sleutel ligt nu bij de organisaties die deze technische faciliteiten moeten gaan benutten en hulpverleners moeten ondersteunen en aanmoedigen om hun gegevens snel aan te leveren. Wanneer dit nog beter gaat moet het lukken om al eind mei de uitkomsten van het tweede deel van 2015 op te leveren en direct na de zomer de gegevens van de eerste helft van dit jaar. Op deze manier kunnen lid organisaties aan de gemeenten goed laten zien wat Spoedhulp Jeugd voor hun burgers kan betekenen, kunnen hulpverleners zich verbeteren en hebben cliënten daar direct het voordeel van. 

Bron: www.spoedhulpjeugd.nl

Praktikon.nl vernieuwd!

Wij presenteren trots onze vernieuwde website! Praktikon.nl is voorzien van een frisse nieuwe lay-out: ruim en overzichtelijk. Vanaf nu kunt u de website ook bekijken op uw smartphone of tablet. Op deze website maakt u kennis met Praktikon. U kunt hier bijvoorbeeld lezen over de projecten waar Praktikon aan deelneemt, de presentaties en publicaties bekijken en onze vragenlijsten en handleidingen downloaden. Verder kunt u hier terecht voor informatie over onze diensten en producten en kunt u kennis maken met onze medewerkers.

Praktikon brengt ook op regelmatige basis een digitale nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief vindt u actueel nieuws over onderzoeken, publicaties en activiteiten van Praktikon, leest u over de laatste ontwikkelingen in jeugdzorg en onderwijs en wordt u op de hoogte gesteld van aankomende symposia, congressen en workshops.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunt u zich hier inschrijven of via de aanmeldknop op de website.

Heeft u nog vragen? Via het contactformulier neemt u eenvoudig contact met ons op.

Laatste berichten over het SNS project

In maart 2014 is er binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa gestart met het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar de effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Om de effectiviteit van het werken vanuit SNS te onderzoeken, worden SNS trajecten vergeleken met reguliere ambulante trajecten binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa. Het onderzoek vindt plaats bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

Het SNS project loopt af en het is dus tijd voor een laatste update. Met in de laatste Nieuwsflits:

 • Bijeenkomst met deelnemers aan het onderzoek!
  Op donderdag 3 maart heeft een succesvolle en inspirerende avond plaatsgevonden, waarbij het SNS project samen met Zorgbelang Gelderland in gesprek is gegaan met enkele ouders en jongeren.
 • Bijeenkomst Jongerenraad Entrea.
  Naast de bijeenkomst die er heeft plaatsgevonden met ouders en jongeren die hebben deelgenomen aan het onderzoek, werd er vanuit het SNS project in januari een bezoek gebracht aan een vergadering van de Jongerenraad van Entrea.
 • Lezing op het Congres Jeugd in Onderzoek 2016.
  Op maandag 14 maart werd er vanuit het SNS project een lezing gegeven over het onderzoek op het congres Jeugd in Onderzoek in Den Bosch.
 • SAVE THE DATE: Aankondiging bijeenkomst 19 mei 2016.
  Op donderdagavond 19 mei 2016 wordt vanuit het SNS project een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, bestuurders, management en professionals van NIM en Entrea en medewerkers van de Gemeente Nijmegen en regio.

  Lees de volledige Nieuwsflits voor meer informatie.

SWIS Suite onderwijsconvenant Privacy

Vanaf heden is SWIS Suite deelnemer van het onderwijs Convenant Privacy. Praktikon onderschrijft hiermee dat privacy waarborging van groot belang is en stelt scholen in staat om middels een bewerkersovereenkomst deze verantwoordelijkheid waar te maken. Dit convenant zorgt ervoor dat de scholen de regie hebben over wat er gebeurt met de gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van digitale leermiddelen. Het convenant concretiseert hiermee veel verplichtingen voor scholen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

SWIS Suite, een product van Praktikon, is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en leerlingniveau. Binnen het programma worden data over leerlingen opgeslagen, wat vraagt om een goede waarborging van de privacy van leerlingen.

Om de privacy van leerling nog beter te waarborgen, is Praktikon vanaf heden aangesloten bij het onderwijsconvenant Privacy. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vertaald naar de onderwijspraktijk. Bij de afspraken in het convenant staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Praktikon ondersteunt scholen middels een bewerkersovereenkomst. Dit document eist een passende beveiliging van gegevens en maakt duidelijk welke gegevens Praktikon met welk doel in opdracht van de schoolbesturen verwerkt. Ook staan er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in die Praktikon in acht neemt bij de verwerking van de persoonsgegevens.

In combinatie met het protocol ‘Omgang met en bescherming van persoonsgegevens Praktikon B.V.’ is er een solide basis gelegd voor de veiligheid van data. Op deze manier kunnen leerling, ouders en scholen er altijd op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van leerlingen.

 

STOP 4-7 erkend!

De interventie STOP 4-7 voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.

Het hulpverleningsprogramma STOP 4-7, Samen Sterker Terug op Pad, richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 7 jaar met ernstige gedragsproblemen. De geïntegreerde behandeling voor kinderen, ouders en leerkrachten wil voorkomen dat kinderen verder ontsporen en daarmee zichzelf en de maatschappelijke omgeving veel last bezorgen. Dit gebeurt in kindtrainingen door het aanleren en versterken van prosociaal gedrag en door het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten.

Uit onderzoek blijkt dat deze interventie significant positieve resultaten oplevert. STOP 4-7 wordt uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland. Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat de interventie dat effect heeft veroorzaakt. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Ga voor meer informatie naar:
>Databank Effectieve Jeugdinterventies: STOP 4-7 
>Website STOP 4-7