SWIS Suite

Om gedrag van leerlingen goed te monitoren en te weten wat écht speelt in het onderwijs, is een goede dataverzameling van belang. SWIS™ Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). SWIS Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte, betrouwbare en vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en bij meer intensieve begeleiding ook gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is direct te zien wat er op school gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Alle scholen die werken met SWIS Suite  worden ondersteund door een facilitator. Het team registreert gedragsincidenten en evalueert en analyseert de data. De schoolbrede aanpak leidt tot onderbouwde beslissingen voor het opzetten van gerichte interventies.

Om een beter beeld te krijgen van SWIS Suite kunt u de virtuele indruk en de (demo)login van SWIS Suite bekijken. Of lees hieronder verder over starten met SWIS Suite

Maakt u al gebruik van SWIS Suite? Ga dan door naar SWIS Suite gebruikers.

Starten met SWIS Suite

Om te starten met SWIS™ Suite dienen enkele stappen te worden doorlopen:

Stap 1) Inschrijflijst SWIS Suite

Voorafgaand aan de opstart van SWIS zijn enkele gegevens benodigd. Naast de algemene gegevens voor de school om het account in te richten, moet duidelijk zijn wie gedragsincidenten gaat registreren (gebruikers) en wie de data gaat benutten voor interventies (deelnemers training). Doorgaans volgt het gedragsteam de SWIS Suite training en zijn er een of meerdere data-managers. U kunt uw voorkeuren kenbaar maken via de inschrijflijst.

Stap 2) Licentie SWIS Suite

Na retournering van de inschrijflijst wordt de offerte opgemaakt. Na getekende ontvangst, kan de training plaats vinden. Praktikon ondersteunt scholen in hun privacybeleid middels een bewerkersovereenkomst.

Stap 3) Training in het gebruik van SWIS Suite

De facilitators trainen scholen om optimaal gebruik te kunnen maken van SWIS Suite. In de SWIS training wordt allereest achtergrondkennis verschaft over datagestuurde besluitvorming. De scholen krijgen middels de training inzicht in de gedragsincidentenregistratie en het opvragen van gedetailleerde gedragsrapporten. Vervolgens kan de school direct aan de slag met SWIS Suite. Scholen kunnen er ook voor kiezen om ondersteuning op afstand aan te vragen in plaats van een training.

Meer informatie over SWIS Suite?

Bekijk de SWIS Suite folder. U kunt ook direct contact opnemen via info@swissuite.nl.