Ondersteuning en advies

Praktikon adviseert lokale, provinciale en landelijke overheden, hogescholen en andere kennisinstituten bij kortlopende projecten of incidentele consultaties. Wij adviseren tevens over uiteenlopende vragen van (zorg)instellingen. Vragen kunnen telefonisch, schriftelijk en per mail aan Praktikon worden gesteld.

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan advies?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktikon.