BergOp

BergOp is een webbased softwareprogramma voor de digitale verwerking van instrumenten voor diagnostiek en effectonderzoek in zorg en onderwijs. BergOp stelt zorginstellingen in staat om op een gebruiksvriendelijke en betrouwbare wijze gegevens te verzamelen over het verloop van de behandeling. Daarmee kan men de kwaliteit van het zorgaanbod op peil houden of verbeteren en verantwoording afleggen aan externe partijen als de overheid of zorgverzekeraars. BergOp biedt het complete instrumentarium voor een wetenschappelijk verantwoorde effectmeting volgens de landelijke richtlijnen, met behoud van flexibiliteit en eigen keuzes. BergOp beschikt over meer dan 600 vragenlijsten en inmiddels maken meer dan 140 instellingen via een licentieovereenkomst gebruik van BergOp.

Meer informatie over BergOp?

Ga voor meer informatie naar de website bergop.info of bekijk de folder van BergOp. U kunt ook direct contact opnemen via info@bergop.net.