Ben ik Tevreden? 

De ervaringen en tevredenheid van uw cliënten is voor uw organisatie natuurlijk het allerbelangrijkst. Maar de ervaringen van uw cliënten in beeld brengen is niet eenvoudig. Uw cliënten zijn uniek, en hebben allen hun eigen manier om hun tevredenheid en ervaringen te uiten. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en cliëntervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Het instrument wordt samen met een professional ingevuld en maakt deel uit van het persoonlijk plan van de cliënt.
Doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan van de cliënt, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en zelfwaardering.

Met het instrument Ben ik Tevreden? wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Praktikon biedt ook trainingen aan die de professionals voorbereiden op het werken met het instrument. De vragenlijst Ben ik Tevreden? is tevens opgenomen in het webbased softwarepakket BergOp van Praktikon, zodat deze digitaal kan worden ingevuld. Daarnaast is er een kwaliteitscheck ontwikkeld waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in de implementatie en het gebruik van het instrument.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar de website BenikTevreden.nl of neem direct contact op met Nina Esmeijer of Maud Hebben.